Sản xuất nữ trang

Sản xuất nữ trang

Sản xuất nữ trang

SONXIjewelry
Sản xuất nữ trang

THIẾT KẾ NỮ TRANG 3D

THIẾT KẾ NỮ TRANG 3D

Mã: MATRIX 8.0

Giá: 250.000 VND

IN SÁP RESIN VÀ LÀM NGUỘI MẪU

IN SÁP RESIN VÀ LÀM NGUỘI MẪU

Mã: RESIN ĐỨC

Giá: 120.000 VND

BƠM SÁP VÀ NHẤN ĐÁ

BƠM SÁP VÀ NHẤN ĐÁ

Mã: MÁY BƠP SÁP Ý

Giá: 480.000.000 VND

NUNG KHUÔN THẠCH CAO VÀ ĐÚC HÀNG

NUNG KHUÔN THẠCH CAO VÀ ĐÚC HÀNG

Mã: LÒ NUNG SONXI

Giá: 28.000.000 VND

CẮM SÁP VÀ LÀM KHUÔN

CẮM SÁP VÀ LÀM KHUÔN

Mã: SÁP XANH NGỌC

Giá: 165.000 VND

ĐÁNH BÓNG & SỬ LÝ BỀ MẶT

ĐÁNH BÓNG & SỬ LÝ BỀ MẶT

Mã: SỬ LÝ BỂ MẶT NỮ TRANG

Giá: 11.000 VND

Zalo