SONXIJewelry

SONXIJewelry

SONXIJewelry

Sản phẩm mới

BÔNG TAI ĐINH TUA SANG TRỌNG

BÔNG TAI ĐINH TUA SANG TRỌNG

Mã: E-4714

Giá: 36.000 VND

VÒNG TAY ĐẸP & THỜI TRANG

VÒNG TAY ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: ML 638

Giá: 84.000 VND

VÒNG XIMEN BỘ ĐẸP & THỜI TRANG

VÒNG XIMEN BỘ ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: X-020921

Giá: 135.000 VND

BÔNG TAI ĐINH TUA ĐẸP

BÔNG TAI ĐINH TUA ĐẸP

Mã: E-4747

Giá: 35.000 VND

MẶT DÂY CHUYỀN ĐẸP

MẶT DÂY CHUYỀN ĐẸP

Mã: E-1278

Giá: 47.000 VND

VÒNG TAY ĐẸP & THỜI TRANG

VÒNG TAY ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: ML 639

Giá: 83.000 VND

VÒNG XIMEN BỘ ĐẸP & THỜI TRANG

VÒNG XIMEN BỘ ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: X-030921

Giá: 125.000 VND

MẶT DÂY CHUYỀN ĐẸP

MẶT DÂY CHUYỀN ĐẸP

Mã: M-1279

Giá: 50.000 VND

BÔNG TAI ĐINH ĐẸP & THỜI TRANG

BÔNG TAI ĐINH ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: E 4745

Giá: 30.000 VND

BÔNG TAI ĐINH TUA SANG TRỌNG

BÔNG TAI ĐINH TUA SANG TRỌNG

Mã: E-4736

Giá: 37.000 VND

VÒNG TAY ĐẸP & THỜI TRANG

VÒNG TAY ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: ML 681

Giá: 80.000 VND

MẶT DÂY CHUYỀN

MẶT DÂY CHUYỀN

Mã: M-1277

Giá: 47.000 VND

BÔNG TAI ĐINH TUA ĐẸP

BÔNG TAI ĐINH TUA ĐẸP

Mã: E-4754

Giá: 40.000 VND

VÒNG TAY ĐẸP & THỜI TRANG

VÒNG TAY ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: ML 682

Giá: 80.000 VND

BÔNG TAI ĐINH ĐẸP

BÔNG TAI ĐINH ĐẸP

Mã: E 4753

Giá: 26.000 VND

VÒNG TAY ĐẸP

VÒNG TAY ĐẸP

Mã: ML 682

Giá: 83.000 VND

BÔNG TAI

BÔNG TAI ĐINH TUA SANG TRỌNG

BÔNG TAI ĐINH TUA SANG TRỌNG

Mã: E-4714

Giá: 36.000 VND

BÔNG TAI KHOEN BẤM

BÔNG TAI KHOEN BẤM

Mã: E-4506

Giá: 22.000 VND

BÔNG TAI ĐINH ĐẸP & THỜI TRANG

BÔNG TAI ĐINH ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: E 4730

Giá: 29.000 VND

BÔNG CAM ĐẸP, THỜI TRANG

BÔNG CAM ĐẸP, THỜI TRANG

Mã: E-4211

Giá: 50.000 VND

BÔNG TAI KHOEN BẤM TREO

BÔNG TAI KHOEN BẤM TREO

Mã: E-4196

Giá: 32.000 VND

BÔNG TAI ĐINH ĐẸP

BÔNG TAI ĐINH ĐẸP

Mã: E-4699

Giá: 32.000 VND

BÔNG TAI KHOEN BẤM TREO ĐẸP

BÔNG TAI KHOEN BẤM TREO ĐẸP

Mã: E-4290

Giá: 31.000 VND

BÔNG TAI KHOEN BẤM

BÔNG TAI KHOEN BẤM

Mã: E-4508

Giá: 32.000 VND

BÔNG TAI ĐINH TUA ĐẸP

BÔNG TAI ĐINH TUA ĐẸP

Mã: E-4747

Giá: 35.000 VND

BÔNG CAM ĐẸP(CAMBODE) THỜI TRANG

BÔNG CAM ĐẸP(CAMBODE) THỜI TRANG

Mã: E 4444

Giá: 50.000 VND

BÔNG TAI ĐINH ĐẸP & THỜI TRANG

BÔNG TAI ĐINH ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: E 4785

Giá: 30.000 VND

BÔNG TAI ĐINH ĐẸP & THỜI TRANG

BÔNG TAI ĐINH ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: E 4745

Giá: 30.000 VND

BÔNG TAI KHOEN BẤM TREO ĐẸP

BÔNG TAI KHOEN BẤM TREO ĐẸP

Mã: E-4297

Giá: 32.000 VND

BÔNG TAI ĐINH TUA SANG TRỌNG

BÔNG TAI ĐINH TUA SANG TRỌNG

Mã: E-4736

Giá: 37.000 VND

BÔNG TAI ĐINH

BÔNG TAI ĐINH

Mã: E-4702

Giá: 26.000 VND

BÔNG CAM ĐẸP

BÔNG CAM ĐẸP

Mã: E 4446

Giá: 91.000 VND

BÔNG TAI KHOEN BẤM TREO ĐẸP

BÔNG TAI KHOEN BẤM TREO ĐẸP

Mã: E-4302

Giá: 38.000 VND

BÔNG TAI ĐINH TUA ĐẸP

BÔNG TAI ĐINH TUA ĐẸP

Mã: E-4754

Giá: 40.000 VND

BÔNG TAI ĐINH

BÔNG TAI ĐINH

Mã: E-4703

Giá: 28.000 VND

BÔNG CAM ĐẸP

BÔNG CAM ĐẸP

Mã: E 4447

Giá: 78.000 VND

BÔNG TAI KHOEN BẤM

BÔNG TAI KHOEN BẤM

Mã: E-4733

Giá: 26.000 VND

BÔNG TAI ĐINH ĐẸP

BÔNG TAI ĐINH ĐẸP

Mã: E 4753

Giá: 26.000 VND

BÔNG TAI ĐINH TUA ĐẸP

BÔNG TAI ĐINH TUA ĐẸP

Mã: E-4757

Giá: 39.000 VND

BÔNG TAI ĐINH ĐẸP & THỜI TRANG

BÔNG TAI ĐINH ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: E-4710

Giá: 31.000 VND

BÔNG TAI KHOEN BẤM

BÔNG TAI KHOEN BẤM

Mã: E-4748

Giá: 31.000 VND

BÔNG TAI CAM ĐẸP & THỜI TRANG

BÔNG TAI CAM ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: E 4450

Giá: 48.000 VND

BÔNG TAI ĐINH TUA ĐẸP

BÔNG TAI ĐINH TUA ĐẸP

Mã: E-4776

Giá: 34.000 VND

BÔNG TAI ĐINH ĐẸP & THỜI TRANG

BÔNG TAI ĐINH ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: E-4727

Giá: 30.000 VND

BÔNG TAI KHOEN BẤM ĐẸP

BÔNG TAI KHOEN BẤM ĐẸP

Mã: E 4104

Giá: 24.000 VND

BÔNG CAM ĐẸP, THỜI TRANG

BÔNG CAM ĐẸP, THỜI TRANG

Mã: E 4448

Giá: 49.000 VND

BÔNG TAI ĐINH ĐẸP & THỜI TRANG

BÔNG TAI ĐINH ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: E-4789

Giá: 47.000 VND

BÔNG TAI ĐINH ĐẸP

BÔNG TAI ĐINH ĐẸP

Mã: E-4715

Giá: 30.000 VND

BÔNG TAI KHOEN BẤM

BÔNG TAI KHOEN BẤM

Mã: E 4115

Giá: 33.000 VND

BÔNG CAM ĐẸP, THỜI TRANG

BÔNG CAM ĐẸP, THỜI TRANG

Mã: E 4449

Giá: 67.000 VND

BÔNG TAI ĐINH ĐẸP & THỜI TRANG

BÔNG TAI ĐINH ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: E-4790

Giá: 43.000 VND

BÔNG TAI ĐINH ĐẸP & THỜI TRANG

BÔNG TAI ĐINH ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: E3648

Giá: 28.000 VND

BÔNG TAI ĐINH TUA ĐẸP

BÔNG TAI ĐINH TUA ĐẸP

Mã: E-4791

Giá: 54.000 VND

BÔNG TAI ĐINH ĐẸP

BÔNG TAI ĐINH ĐẸP

Mã: E-4716

Giá: 22.000 VND

BÔNG TAI ĐINH ĐẸP & THỜI TRANG

BÔNG TAI ĐINH ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: E 4787

Giá: 28.000 VND

BÔNG TAI ĐINH TUA ĐẸP

BÔNG TAI ĐINH TUA ĐẸP

Mã: E-4796

Giá: 40.000 VND

BÔNG TAI ĐINH

BÔNG TAI ĐINH

Mã: E 4719

Giá: 34.000 VND

BÔNG TAI CAM ĐẸP & THỜI TRANG

BÔNG TAI CAM ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: E 4455

Giá: 67.000 VND

BÔNG TAI ĐINH TUA ĐẸP

BÔNG TAI ĐINH TUA ĐẸP

Mã: E-4797

Giá: 47.000 VND

BÔNG TAI ĐINH ĐẸP & THỜI TRANG

BÔNG TAI ĐINH ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: E 4726

Giá: 20.000 VND

BÔNG TAI CAM ĐẸP & THỜI TRANG

BÔNG TAI CAM ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: E 4457

Giá: 43.000 VND

BÔNG TAI ĐINH TUA ĐẸP

BÔNG TAI ĐINH TUA ĐẸP

Mã: E-4799

Giá: 49.000 VND

BÔNG TAI KHOEN BẤM

BÔNG TAI KHOEN BẤM

Mã: E 4198

Giá: 35.000 VND

BÔNG TAI ĐINH ĐẸP & THỜI TRANG

BÔNG TAI ĐINH ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: E 4729

Giá: 32.000 VND

BÔNG TAI ĐÍNH HẠT MẠ VÀNG

BÔNG TAI ĐÍNH HẠT MẠ VÀNG

Mã:

Giá: 2.700.000 VND

BÔNG TAI ĐINH

BÔNG TAI ĐINH

Mã: E-4698

Giá: 29.000 VND

BÔNG TAI KHOEN BẤM

BÔNG TAI KHOEN BẤM

Mã: E 4199

Giá: 31.000 VND

BÔNG TAI KHOEN BẤM

BÔNG TAI KHOEN BẤM

Mã: E 4201

Giá: 34.000 VND

BÔNG TAI ĐINH ĐẸP

BÔNG TAI ĐINH ĐẸP

Mã: E 4737

Giá: 35.000 VND

BÔNG TAI MẠ BẠC

BÔNG TAI MẠ BẠC

Mã:

Giá: Liên hệ

BÔNG TAI ĐINH ĐẸP

BÔNG TAI ĐINH ĐẸP

Mã: E 4738

Giá: 29.000 VND

BÔNG TAI ĐINH ĐẸP & THỜI TRANG

BÔNG TAI ĐINH ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: E 4744

Giá: 36.000 VND

BÔNG TAI ĐINH ĐẸP

BÔNG TAI ĐINH ĐẸP

Mã: E-4700

Giá: 28.000 VND

BÔNG TAI KHOEN BẤM

BÔNG TAI KHOEN BẤM

Mã: E 4215

Giá: 33.000 VND

BÔNG TAI CAM ĐẸP & THỜI TRANG

BÔNG TAI CAM ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: E4459

Giá: 56.000 VND

BÔNG TAI CAM ĐẸP

BÔNG TAI CAM ĐẸP

Mã: E 4463

Giá: 62.000 VND

BÔNG TAI ĐINH ĐẸP & THỜI TRANG

BÔNG TAI ĐINH ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: E 4767

Giá: 28.000 VND

BÔNG TAI ĐINH ĐẸP

BÔNG TAI ĐINH ĐẸP

Mã: E 4761

Giá: 33.000 VND

BÔNG TAI KHOEN BẤM ĐẸP & THỜI TRANG

BÔNG TAI KHOEN BẤM ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: E 4260

Giá: 32.000 VND

BÔNG TAI CAM ĐẸP & THỜI TRANG

BÔNG TAI CAM ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: E 4482

Giá: 60.000 VND

BÔNG TAI ĐINH ĐẸP & THỜI TRANG

BÔNG TAI ĐINH ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: E 4786

Giá: 36.000 VND

BÔNG TAI KHOEN BẤM ĐẸP & THỜI TRANG

BÔNG TAI KHOEN BẤM  ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: E 4301

Giá: 25.000 VND

BÔNG TAI TUA(CAMBODE)

BÔNG TAI TUA(CAMBODE)

Mã: E 4487

Giá: 62.000 VND

BÔNG TAI ĐINH ĐẸP & THỜI TRANG

BÔNG TAI ĐINH ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: E 4777

Giá: 22.000 VND

BÔNG CAM ĐINH TUA ĐẸP

BÔNG CAM ĐINH TUA ĐẸP

Mã: E 4488

Giá: 61.000 VND

BÔNG TAI KHOEN BẤM TREO ĐẸP

BÔNG TAI KHOEN BẤM TREO ĐẸP

Mã: E 4298

Giá: 26.000 VND

BÔNG TAI CAM ĐẸP & THỜI TRANG

BÔNG TAI CAM ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: E 4489

Giá: 73.000 VND

BÔNG TAI ĐINH ĐẸP & THỜI TRANG

BÔNG TAI ĐINH ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: E-4741

Giá: 29.000 VND

BÔNG TAI CAM ĐẸP & THỜI TRANG

BÔNG TAI CAM ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: E 4490

Giá: 65.000 VND

BÔNG TAI ĐINH TUA ĐẸP

BÔNG TAI ĐINH TUA ĐẸP

Mã: E 4491

Giá: 43.000 VND

BÔNG CAM ĐẸP & THỜI TRANG

BÔNG CAM ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: E 4493

Giá: 47.000 VND

BÔNG TAI ĐINH ĐẸP & THỜI TRANG

BÔNG TAI ĐINH ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: E 4495

Giá: 58.000 VND

BÔNG TAI ĐINH TUA ĐẸP

BÔNG TAI ĐINH TUA ĐẸP

Mã: E 4496

Giá: 52.000 VND

BÔNG TAI CAM ĐẸP & THỜI TRANG

BÔNG TAI CAM ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: E 4497

Giá: 52.000 VND

BÔNG TAI ĐINH ĐẸP & THỜI TRANG

BÔNG TAI ĐINH ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: E 4498

Giá: 67.000 VND

BÔNG TAI CAM ĐẸP & THỜI TRANG

BÔNG TAI CAM ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: E 4499

Giá: 54.000 VND

BÔNG TAI CAM ĐẸP & THỜI TRANG

BÔNG TAI CAM ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: E 4510

Giá: 54.000 VND

BÔNG TAI ĐINH ĐẸP & THỜI TRANG

BÔNG TAI ĐINH ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: E 4511

Giá: 78.000 VND

BÔNG TAI ĐINH TUA ĐẸP

BÔNG TAI ĐINH TUA ĐẸP

Mã: E 4512

Giá: 54.000 VND

BÔNG TAI ĐINH ĐẸP & THỜI TRANG

BÔNG TAI ĐINH ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: E 4514

Giá: 33.000 VND

BÔNG TAI ĐINH TUA ĐẸP

BÔNG TAI ĐINH TUA ĐẸP

Mã: E 4515

Giá: 36.000 VND

BÔNG TAI ĐINH ĐẸP

BÔNG TAI ĐINH ĐẸP

Mã: E 4517

Giá: 43.000 VND

BÔNG TAI ĐINH TUA ĐẸP

BÔNG TAI ĐINH TUA ĐẸP

Mã: E 4516

Giá: 36.000 VND

BÔNG TAI GIÒ GÀ ĐẸP

BÔNG TAI GIÒ GÀ ĐẸP

Mã: E0017

Giá: Liên hệ

NHẪN NAM & NỮ

NHẪN NỮ ĐẸP & THỜI TRANG

NHẪN NỮ ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: N1061

Giá: 42.000 VND

NHẪN NAM ĐẸP

NHẪN NAM ĐẸP

Mã: N-946

Giá: 48.000 VND

NHẪN NỮ ĐẸP & THỜI TRANG

NHẪN NỮ ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: N1062

Giá: 44.000 VND

NHẪN NAM ĐẸP

NHẪN NAM ĐẸP

Mã: N-947

Giá: 53.000 VND

NHẪN NAM ĐẸP

NHẪN NAM ĐẸP

Mã: N-949

Giá: 45.000 VND

NHẪN NỮ ĐẸP

NHẪN NỮ ĐẸP

Mã: N1063

Giá: 49.000 VND

NHẪN NAM ĐẸP

NHẪN NAM ĐẸP

Mã: N-1022

Giá: 47.000 VND

NHẪN NỮ ĐẸP, THỜI TRANG

NHẪN NỮ ĐẸP, THỜI TRANG

Mã: N1067

Giá: 49.000 VND

NHẪN NAM ĐẸP

NHẪN NAM ĐẸP

Mã: N-1113

Giá: 36.000 VND

NHẪN NỮ ĐẸP

NHẪN NỮ ĐẸP

Mã: N1066

Giá: 52.000 VND

NHẪN NỮ ĐẸP

NHẪN NỮ ĐẸP

Mã: N-1078

Giá: 43.000 VND

NHẪN NAM ĐẸP & THỜI TRANG

NHẪN NAM ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: N 754

Giá: 35.000 VND

NHẪN NỮ ĐẸP

NHẪN NỮ ĐẸP

Mã: N-1068

Giá: 47.000 VND

NHẪN NAM ĐẸP & THỜI TRANG

NHẪN NAM ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: N 753

Giá: 39.000 VND

NHẪN NỮ ĐẸP

NHẪN NỮ ĐẸP

Mã: N-1070

Giá: 42.000 VND

NHẪN NỮ ĐẸP, THỜI TRANG

NHẪN NỮ ĐẸP, THỜI TRANG

Mã: N-1072

Giá: 47.000 VND

NHẪN NAM ĐẸP & THỜI TRANG

NHẪN NAM ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: N 755

Giá: 37.000 VND

NHẪN NỮ ĐẸP

NHẪN NỮ ĐẸP

Mã: N-1069

Giá: 43.000 VND

NHẪN NAM ĐẸP & THỜI TRANG

NHẪN NAM ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: N 756

Giá: 35.000 VND

NHẪN NỮ ĐẸP, THỜI TRANG

NHẪN NỮ ĐẸP, THỜI TRANG

Mã: N-1074

Giá: 48.000 VND

NHẪN NAM ĐẸP & THỜI TRANG

NHẪN NAM ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: N 757

Giá: 35.000 VND

NHẪN NỮ ĐẸP

NHẪN NỮ ĐẸP

Mã: N-1075

Giá: 42.000 VND

NHẪN NAM ĐẸP & THỜI TRANG

NHẪN NAM ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: N 758

Giá: 37.000 VND

NHẪN NỮ ĐẸP, THỜI TRANG

NHẪN NỮ ĐẸP, THỜI TRANG

Mã: N-1076

Giá: 45.000 VND

NHẪN NAM ĐẸP

NHẪN NAM ĐẸP

Mã: N 759

Giá: 41.000 VND

NHẪN NỮ ĐẸP, THỜI TRANG

NHẪN NỮ ĐẸP, THỜI TRANG

Mã: N-1079

Giá: 38.000 VND

NHẪN NAM ĐẸP & THỜI TRANG

NHẪN NAM ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: N 760

Giá: 37.000 VND

NHẪN NỮ ĐẸP

NHẪN NỮ ĐẸP

Mã: N-1079

Giá: 49.000 VND

NHẪN NAM ĐẸP

NHẪN NAM ĐẸP

Mã: N757

Giá: 32.000 VND

NHẪN NỮ ĐẸP, THỜI TRANG

NHẪN NỮ ĐẸP, THỜI TRANG

Mã: N-1081

Giá: 47.000 VND

NHẪN NAM ĐẸP & THỜI TRANG

NHẪN NAM ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: N 764

Giá: 34.000 VND

NHẪN NỮ ĐẸP, THỜI TRANG

NHẪN NỮ ĐẸP, THỜI TRANG

Mã: N-1082

Giá: 54.000 VND

NHẪN NAM ĐẸP & THỜI TRANG

NHẪN NAM ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: N 765

Giá: 38.000 VND

NHẪN NỮ ĐẸP, THỜI TRANG

NHẪN NỮ ĐẸP, THỜI TRANG

Mã: N 1083

Giá: 54.000 VND

NHẪN NỮ ĐẸP, THỜI TRANG

NHẪN NỮ ĐẸP, THỜI TRANG

Mã: N-1087

Giá: 41.000 VND

NHẪN NỮ ĐẸP & THỜI TRANG

NHẪN NỮ ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: N-1088

Giá: 45.000 VND

NHẪN NỮ ĐẸP, THỜI TRANG

NHẪN NỮ ĐẸP, THỜI TRANG

Mã: N-1089

Giá: 50.000 VND

NHẪN NỮ ĐẸP, THỜI TRANG

NHẪN NỮ ĐẸP, THỜI TRANG

Mã: N-1090

Giá: 50.000 VND

NHẪN NỮ ĐẸP, THỜI TRANG

NHẪN NỮ ĐẸP, THỜI TRANG

Mã: N-1091

Giá: 34.000 VND

NHẪN NỮ ĐẸP, THỜI TRANG

NHẪN NỮ ĐẸP, THỜI TRANG

Mã: N-1092

Giá: 44.000 VND

NHẪN NỮ ĐẸP, THỜI TRANG

NHẪN NỮ ĐẸP, THỜI TRANG

Mã: N-1093

Giá: 44.000 VND

NHẪN NỮ ĐẸP, THỜI TRANG

NHẪN NỮ ĐẸP, THỜI TRANG

Mã: N-1094

Giá: 55.000 VND

NHẪN NỮ ĐẸP, THỜI TRANG

NHẪN NỮ ĐẸP, THỜI TRANG

Mã: N-1095

Giá: 43.000 VND

NHẪN NỮ ĐẸP, THỜI TRANG

NHẪN NỮ ĐẸP, THỜI TRANG

Mã: N-1096

Giá: 48.000 VND

NHẪN NỮ ĐẸP, THỜI TRANG

NHẪN NỮ ĐẸP, THỜI TRANG

Mã: N-1097

Giá: 42.000 VND

NHẪN NỮ ĐẸP, THỜI TRANG

NHẪN NỮ ĐẸP, THỜI TRANG

Mã: N-1098

Giá: 64.000 VND

NHẪN NỮ ĐẸP, THỜI TRANG

NHẪN NỮ ĐẸP, THỜI TRANG

Mã: N-1099

Giá: 30.000 VND

NHẪN NỮ ĐẸP & THỜI TRANG

NHẪN NỮ ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: N-1100

Giá: 35.000 VND

NHẪN NỮ ĐẸP & THỜI TRANG

NHẪN NỮ ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: N-1101

Giá: 31.000 VND

NHẪN NỮ ĐẸP & THỜI TRANG

NHẪN NỮ ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: N-1102

Giá: 55.000 VND

NHẪN NỮ ĐẸP & THỜI TRANG

NHẪN NỮ ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: N-1103

Giá: 39.000 VND

NHẪN NỮ ĐẸP & THỜI TRANG

NHẪN NỮ ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: N-1104

Giá: 38.000 VND

NHẪN NỮ ĐẸP & THỜI TRANG

NHẪN NỮ ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: N-1105

Giá: 47.000 VND

NHẪN NỮ ĐẸP & THỜI TRANG

NHẪN NỮ ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: N-1106

Giá: 53.000 VND

NHẪN NỮ ĐẸP & THỜI TRANG

NHẪN NỮ ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: N-1107

Giá: 38 VND

NHẪN NỮ ĐẸP & THỜI TRANG

NHẪN NỮ ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: N-1116

Giá: 57.000 VND

NHẪN NỮ ĐẸP & THỜI TRANG

NHẪN NỮ ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: N-1109

Giá: 43.000 VND

NHẪN NỮ ĐẸP

NHẪN NỮ ĐẸP

Mã: N-1110

Giá: 37.000 VND

NHẪN NỮ ĐẸP & THỜI TRANG

NHẪN NỮ ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: N-1111

Giá: 49.000 VND

NHẪN NỮ ĐẸP & THỜI TRANG

NHẪN NỮ ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: N-1112

Giá: 47.000 VND

NHẪN NỮ ĐẸP & THỜI TRANG

NHẪN NỮ ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: N-1114

Giá: 43.000 VND

NHẪN NỮ ĐẸP & THỜI TRANG

NHẪN NỮ ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: N-1115

Giá: 49.000 VND

NHẪN NỮ ĐẸP, THỜI TRANG

NHẪN NỮ ĐẸP, THỜI TRANG

Mã: N-1073

Giá: 49.000 VND

NHẪN NỮ ĐẸP

NHẪN NỮ ĐẸP

Mã: N-1077

Giá: 32.000 VND

NHẪN NỮ ĐẸP & THỜI TRANG

NHẪN NỮ ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: N-1108

Giá: 45.000 VND

NHẪN NỮ ĐẸP, THỜI TRANG

NHẪN NỮ ĐẸP, THỜI TRANG

Mã: N1065

Giá: 31.000 VND

VÒNG TAY & LẮC TAY

VÒNG TAY ĐẸP & THỜI TRANG

VÒNG TAY ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: ML 638

Giá: 84.000 VND

LẮC TAY ĐẸP & THỜI TRANG

LẮC TAY ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: ML 787

Giá: 107.000 VND

VÒNG TAY ĐẸP & THỜI TRANG

VÒNG TAY ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: ML 639

Giá: 83.000 VND

LẮC TAY ĐẸP & THỜI TRANG

LẮC TAY ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: ML 788

Giá: 100.000 VND

VÒNG TAY ĐẸP & THỜI TRANG

VÒNG TAY ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: ML 681

Giá: 80.000 VND

LẮC TAY ĐẸP & THỜI TRANG

LẮC TAY ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: ML 800

Giá: 75.000 VND

VÒNG TAY ĐẸP & THỜI TRANG

VÒNG TAY ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: ML 682

Giá: 80.000 VND

LẮC TAY ĐẸP

LẮC TAY ĐẸP

Mã: ML 801

Giá: 90.000 VND

VÒNG TAY ĐẸP

VÒNG TAY ĐẸP

Mã: ML 682

Giá: 83.000 VND

VÒNG TAY ĐẸP

VÒNG TAY ĐẸP

Mã: ML 699

Giá: 73.000 VND

LẮC TAY ĐẸP & THỜI TRANG

LẮC TAY ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: ML 808

Giá: 99.000 VND

VÒNG TAY ĐẸP & THỜI TRANG

VÒNG TAY ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: ML 700

Giá: 74.000 VND

VÒNG TAY ĐẸP & THỜI TRANG

VÒNG TAY ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: ML 715

Giá: 126.000 VND

VÒNG TAY ĐẸP

VÒNG TAY ĐẸP

Mã: ML 716

Giá: 77.000 VND

VÒNG TAY ĐẸP & THỜI TRANG

VÒNG TAY ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: ML721

Giá: 94.000 VND

VÒNG TAY ĐẸP & THỜI TRANG

VÒNG TAY ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: ML729

Giá: 90.000 VND

VÒNG TAY ĐẸP & THỜI TRANG

VÒNG TAY ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: ML 738

Giá: 77.000 VND

VÒNG TAY ĐẸP

VÒNG TAY ĐẸP

Mã: M 737

Giá: 52.000 VND

VÒNG TAY ĐẸP

VÒNG TAY ĐẸP

Mã: ML 731

Giá: 64.000 VND

VÒNG TAY ĐẸP & THỜI TRANG

VÒNG TAY ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: ML 730

Giá: 87.000 VND

VÒNG TAY ĐẸP

VÒNG TAY ĐẸP

Mã: ML 739

Giá: 52.000 VND

VÒNG TAY ĐẸP & THỜI TRANG

VÒNG TAY ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: ML-752

Giá: 88.000 VND

VÒNG TAY ĐẸP

VÒNG TAY ĐẸP

Mã: ML740

Giá: 63.000 VND

VÒNG TAY ĐẸP & THỜI TRANG

VÒNG TAY ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: ML744

Giá: 70.000 VND

VÒNG TAY ĐẸP & THỜI TRANG

VÒNG TAY ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: ML745

Giá: 107.000 VND

VÒNG TAY ĐẸP & THỜI TRANG

VÒNG TAY ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: ML769

Giá: 145.000 VND

VÒNG TAY ĐẸP & THỜI TRANG

VÒNG TAY ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: ML-762

Giá: 54.000 VND

VÒNG TAY ĐẸP & THỜI TRANG

VÒNG TAY ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: ML743

Giá: 59.000 VND

VÒNG TAY ĐẸP & THỜI TRANG

VÒNG TAY ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: ML 763

Giá: 54.000 VND

VÒNG TAY ĐẸP & THỜI TRANG

VÒNG TAY ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: ML765

Giá: 117.000 VND

VÒNG TAY ĐẸP & THỜI TRANG

VÒNG TAY ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: ML771

Giá: 127.000 VND

VÒNG TAY ĐẸP & THỜI TRANG

VÒNG TAY ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: E-774

Giá: 123.000 VND

VÒNG TAY ĐẸP

VÒNG TAY ĐẸP

Mã: E-775

Giá: Liên hệ

VÒNG TAY ĐẸP

VÒNG TAY ĐẸP

Mã: E-776

Giá: 124.000 VND

VÒNG TAY ĐẸP & THỜI TRANG

VÒNG TAY ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: ML745

Giá: 107.000 VND

VÒNG TAY ĐẸP & THỜI TRANG

VÒNG TAY ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: ML-744

Giá: 70.000 VND

VÒNG TAY ĐẸP & THỜI TRANG

VÒNG TAY ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: ML-747

Giá: 101.000 VND

VÒNG TAY ĐẸP & THỜI TRANG

VÒNG TAY ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: ML751

Giá: 137.000 VND

VÒNG TAY ĐẸP & THỜI TRANG

VÒNG TAY ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: ML772

Giá: 106.000 VND

VÒNG XIMEN

VÒNG XIMEN BỘ

VÒNG XIMEN BỘ

Mã: X-010921

Giá: 125.000 VND

VÒNG XIMEN BỘ ĐẸP & THỜI TRANG

VÒNG XIMEN BỘ ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: X-020921

Giá: 135.000 VND

VÒNG XIMEN BỘ ĐẸP & THỜI TRANG

VÒNG XIMEN BỘ ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: X-030921

Giá: 125.000 VND

VÒNG XIMEN BỘ ĐẸP

VÒNG XIMEN BỘ ĐẸP

Mã: X-040921

Giá: Liên hệ

VÒNG XIMEN BỘ

VÒNG XIMEN BỘ

Mã: X-050921

Giá: 125.000 VND

VÒNG XIMEN BỘ ĐẸP

VÒNG XIMEN BỘ ĐẸP

Mã: X-060921

Giá: 125.000 VND

VÒNG XIMEN BỘ ĐẸP

VÒNG XIMEN BỘ ĐẸP

Mã: X-070921

Giá: 122.000 VND

VÒNG XIMEN BỘ ĐẸP & THỜI TRANG

VÒNG XIMEN BỘ ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: X-080921

Giá: 125.000 VND

VÒNG XIMEN BỘ ĐẸP & THỜI TRANG

VÒNG XIMEN BỘ ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: X-090921

Giá: 125.000 VND

VÒNG TAY BẢN LỚN

VÒNG TAY BẢN LỚN ĐẸP & THỜI TRANG

VÒNG TAY BẢN LỚN ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: VB-010921

Giá: 135.000 VND

VÒNG TAY BẢN LỚN ĐẸP & THỜI TRANG

VÒNG TAY BẢN LỚN ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: VB-020921

Giá: 155.000 VND

VÒNG TAY BẢN LỚN ĐẸP & THỜI TRANG

VÒNG TAY BẢN LỚN ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: VB-070921

Giá: 255.000 VND

VÒNG BẢN LỚN THỜI TRANG

VÒNG BẢN LỚN THỜI TRANG

Mã: VB-030921

Giá: 185.000 VND

VÒNG BÃN LỚN ĐẸP & THỜI TRANG

VÒNG BÃN LỚN ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: VB-040921

Giá: 225.000 VND

VÒNG TAY BẢN LỚN ĐẸP

VÒNG TAY BẢN LỚN ĐẸP

Mã: VB-050921

Giá: 245.000 VND

VÒNG TAY BẢN LỚN ĐẸP & THỜI TRANG

VÒNG TAY BẢN LỚN ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: N 563

Giá: 175.000 VND

VÒNG TAY BẢN LỚN ĐẸP & THỜI TRANG

VÒNG TAY BẢN LỚN ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: VB-060921

Giá: 250.000 VND

VÒNG TAY BẢN LỚN ĐẸP & THỜI TRANG

VÒNG TAY BẢN LỚN ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: VB-070921

Giá: 270.000 VND

VÒNG TAY BẢN LỚN ĐẸP & THỜI TRANG

VÒNG TAY BẢN LỚN ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: VB-080921

Giá: 270.000 VND

VÒNG TAY BẢN LỚN ĐẸP & THỜI TRANG

VÒNG TAY BẢN LỚN ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: ML 479

Giá: 185.000 VND

VÒNG TAY BẢN LỚN ĐẸP & THỜI TRANG

VÒNG TAY BẢN LỚN ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: VB-080921

Giá: 220.000 VND

VÒNG TAY BẢN LỚN ĐẸP & THỜI TRANG

VÒNG TAY BẢN LỚN ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: VB-090921

Giá: 230.000 VND

BỘ TRANG SỨC & MẶT DÂY

BỘ TRANG SỨC THỜI TRANG

BỘ TRANG SỨC THỜI TRANG

Mã: B-01921

Giá: Liên hệ

MẶT DÂY CHUYỀN ĐẸP & THỜI TRANG

MẶT DÂY CHUYỀN ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: M 1300

Giá: 50.000 VND

BÔ TRANG SỨC ĐẸP & THỜI TRANG

BÔ TRANG SỨC ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: B-02921

Giá: Liên hệ

MẶT DÂY CHUYỀN ĐẸP

MẶT DÂY CHUYỀN ĐẸP

Mã: E-1278

Giá: 47.000 VND

BÔ TRANG SỨC ĐẸP & THỜI TRANG

BÔ TRANG SỨC ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: B-03921

Giá: Liên hệ

MẶT DÂY CHUYỀN ĐẸP

MẶT DÂY CHUYỀN ĐẸP

Mã: M-1279

Giá: 50.000 VND

BỘ TRANG SỨC THỜI TRANG

BỘ TRANG SỨC THỜI TRANG

Mã: B-04921

Giá: Liên hệ

MẶT DÂY CHUYỀN

MẶT DÂY CHUYỀN

Mã: M-1277

Giá: 47.000 VND

BỘ TRANG SỨC THỜI TRANG

BỘ TRANG SỨC THỜI TRANG

Mã: B-05921

Giá: Liên hệ

MẶT DÂY CHUYỀN ĐẸP

MẶT DÂY CHUYỀN ĐẸP

Mã: M 1282

Giá: 22.000 VND

BỘ TRANG SỨC THỜI TRANG

BỘ TRANG SỨC THỜI TRANG

Mã: B-06921

Giá: Liên hệ

MẶT DÂY CHUYỀN ĐẸP

MẶT DÂY CHUYỀN ĐẸP

Mã: M 1283

Giá: 48.000 VND

MẶT DÂY CHUYỀN ĐẸP

MẶT DÂY CHUYỀN ĐẸP

Mã: M 1285

Giá: 50.000 VND

MẶT DÂY CHUYỀN ĐẸP

MẶT DÂY CHUYỀN ĐẸP

Mã: M 1286

Giá: 49.000 VND

MẶT DÂY CHUYỀN ĐẸP & THỜI TRANG

MẶT DÂY CHUYỀN ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: E3720

Giá: 24.000 VND

MẶT DÂY CHUYỀN ĐẸP & THỜI TRANG

MẶT DÂY CHUYỀN ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: M 1291

Giá: 26.000 VND

MẶT DÂY CHUYỀN ĐẸP

MẶT DÂY CHUYỀN ĐẸP

Mã: M 1312

Giá: 32.000 VND

MẶT DÂY CHUYỀN ĐẸP & THỜI TRANG

MẶT DÂY CHUYỀN ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: M 1296

Giá: 32.000 VND

MẶT DÂY CHUYỀN ĐẸP & THỜI TRANG

MẶT DÂY CHUYỀN ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: M 1292

Giá: 45.000 VND

MẶT DÂY CHUYỀN ĐẸP & THỜI TRANG

MẶT DÂY CHUYỀN ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: M 1297

Giá: 49.000 VND

MẶT DÂY CHUYỀN ĐẸP & THỜI TRANG

MẶT DÂY CHUYỀN ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: M 1299

Giá: 40.000 VND

MẶT DÂY CHUYỀN ĐẸP

MẶT DÂY CHUYỀN ĐẸP

Mã: M 1280

Giá: 58.000 VND

MẶT DÂY CHUYỀN ĐẸP & THỜI TRANG

MẶT DÂY CHUYỀN ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: M 1302

Giá: 23.000 VND

MẶT DÂY CHUYỀN ĐẸP & THỜI TRANG

MẶT DÂY CHUYỀN ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: M 1301

Giá: 52.000 VND

MẶT DÂY CHUYỀN ĐẸP & THỜI TRANG

MẶT DÂY CHUYỀN ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: M 1306

Giá: 52.000 VND

MẶT DÂY CHUYỀN ĐẸP & THỜI TRANG

MẶT DÂY CHUYỀN ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: M 1307

Giá: 34.000 VND

MẶT DÂY CHUYỀN ĐẸP

MẶT DÂY CHUYỀN ĐẸP

Mã: M 1309

Giá: 26.000 VND

MẶT DÂY CHUYỀN ĐẸP

MẶT DÂY CHUYỀN ĐẸP

Mã: M 1303

Giá: 52.000 VND

MẶT DÂY CHUYỀN ĐẸP

MẶT DÂY CHUYỀN ĐẸP

Mã: M 1305

Giá: 23.000 VND

MẶT DÂY CHUYỀN ĐẸP

MẶT DÂY CHUYỀN ĐẸP

Mã: M 1310

Giá: 26.000 VND

MẶT DÂY CHUYỀN ĐẸP

MẶT DÂY CHUYỀN ĐẸP

Mã: M 1311

Giá: 27.000 VND

MẶT DÂY CHUYỀN ĐẸP & THỜI TRANG

MẶT DÂY CHUYỀN ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: M 1313

Giá: 23.000 VND

MẶT DÂY CHUYỀN ĐẸP

MẶT DÂY CHUYỀN ĐẸP

Mã: M 1314

Giá: 29.000 VND

MẶT DÂY CHUYỀN ĐẸP & THỜI TRANG

MẶT DÂY CHUYỀN ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: M 1317

Giá: 25.000 VND

MẶT DÂY CHUYỀN ĐẸP & THỜI TRANG

MẶT DÂY CHUYỀN ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: M 1318

Giá: 250.000 VND

MẶT DÂY CHUYỀN ĐẸP & THỜI TRANG

MẶT DÂY CHUYỀN ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: M 1319

Giá: 24.000 VND

MẶT DÂY CHUYỀN ĐẸP & THỜI TRANG

MẶT DÂY CHUYỀN ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: M 1321

Giá: 23.000 VND

MẶT DÂY CHUYỀN ĐẸP & THỜI TRANG

MẶT DÂY CHUYỀN ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: M 1323

Giá: 47.000 VND

Về chúng tôi
** Ở ngôi nhà chung SONXI. Sứ mệnh và Giá trị Sáng tạo vì con người. Trong đó mỗi khách hàng là một nhân tố riêng biệt, cần được tôn vinh vẻ đẹp rạng ngời. Chúng tôi khát khao sáng tạo những thiết kế về một dòng trang sức riêng biệt và phục vụ những cách riêng biệt. không ngừng đổi mới mẫu mã, để cùng với khách hàng nâng tầm giá trị hoàn mỹ, cung cấp những sãn phẫm tinh tế với chất lượng sứng tầm đẵng cấp. Nền tảng cho một doanh nghiệp phát triển là xã hội phát triễn để đáp ứng nhu cầu làm đẹp của mọi người. SONXI cam kết tái đầu tư lại máy móc trang thiết bị nâng cao chất lượng sản phẩm qua việc gắn kết các hoạt động sản xuất kinh doanh với các hoạt động xã hội trong tương lai.
Zalo