chuyên sãn xuất nữ trang, gia công xi mạ nữ trang, nử trang mạ vàng, mạ trắng Rhodium, vàng hồng.

chuyên sãn xuất nữ trang, gia công xi mạ nữ trang, nử trang mạ vàng, mạ trắng Rhodium, vàng hồng.

chuyên sãn xuất nữ trang, gia công xi mạ nữ trang, nử trang mạ vàng, mạ trắng Rhodium, vàng hồng.

Sản phẩm mới
BÔNG TAI

BÔNG TAI CÁC LOẠI MẪU ĐẸP

BÔNG TAI CÁC LOẠI MẪU ĐẸP

Mã: B413

Giá: 60.000 VND

BÔNG TAI BÁN SỈ MẪU ĐẸP

BÔNG TAI BÁN SỈ MẪU ĐẸP

Mã: B177

Giá: 70.000 VND

BÔNG TAI ĐINH TUA MẠ VÀNG

BÔNG TAI ĐINH TUA MẠ VÀNG

Mã: E-4714

Giá: 36.000 VND

BÔNG TAI ĐINH MẪU ĐẸP

 BÔNG TAI  ĐINH MẪU ĐẸP

Mã: E 4730

Giá: 29.000 VND

BÔNG TAI CAM ĐẸP

BÔNG TAI CAM ĐẸP

Mã: E-4211

Giá: 50.000 VND

BÔNG TAI KHOEN BẤM TREO TRANG SỨC

 BÔNG TAI KHOEN BẤM TREO TRANG SỨC

Mã: E-4196

Giá: 32.000 VND

BÔNG TAI ĐINH MẪU ĐẸP NHẤT

 BÔNG TAI ĐINH MẪU ĐẸP NHẤT

Mã: E-4699

Giá: 32.000 VND

BÔNG TAI KHOEN BẤM TREO NỮ TRANG

BÔNG TAI KHOEN BẤM TREO NỮ TRANG

Mã: E-4290

Giá: 31.000 VND

BÔNG TAI ĐINH TUA NỮ TRANG

 BÔNG TAI  ĐINH TUA NỮ TRANG

Mã: E-4747

Giá: 35.000 VND

BÔNG TAI CAM TRANG SỨC

 BÔNG TAI CAM TRANG SỨC

Mã: E 4444

Giá: 50.000 VND

BÔNG TAI ĐINH MẠ VÀNG

BÔNG TAI ĐINH MẠ VÀNG

Mã: E 4785

Giá: 30.000 VND

BÔNG TAI ĐINH NỮ TRANG

 BÔNG TAI ĐINH NỮ TRANG

Mã: E 4745

Giá: 30.000 VND

BÔNG TAI KHOEN BẤM TREO MẪU ĐẸP

BÔNG TAI KHOEN BẤM TREO MẪU ĐẸP

Mã: E-4297

Giá: 32.000 VND

BÔNG TAI ĐINH TUA TRANG SỨC

 BÔNG TAI ĐINH TUA TRANG SỨC

Mã: E-4736

Giá: 37.000 VND

BÔNG TAI ĐINH QUÀ TẶNG

 BÔNG TAI ĐINH QUÀ TẶNG

Mã: E-4702

Giá: 26.000 VND

BÔNG TAI CAM NỮ TRANG

BÔNG TAI CAM  NỮ TRANG

Mã: E 4446

Giá: 91.000 VND

BÔNG TAI KHOEN BẤM TREO VÀNG NON

 BÔNG TAI KHOEN BẤM TREO VÀNG NON

Mã: E-4302

Giá: 38.000 VND

BÔNG TAI ĐINH TUA PHONG THỦY

 BÔNG TAI ĐINH TUA PHONG THỦY

Mã: E-4754

Giá: 40.000 VND

BÔNG TAI PHONG THỦY

 BÔNG TAI PHONG THỦY

Mã: E-4703

Giá: 28.000 VND

BÔNG TAI CAM VÀNG NON

 BÔNG TAI CAM VÀNG NON

Mã: E 4447

Giá: 78.000 VND

BÔNG TAI KHOEN BẤM TREO MẠ VÀNG

 BÔNG TAI KHOEN BẤM TREO MẠ VÀNG

Mã: E-4733

Giá: 26.000 VND

BÔNG TAI ĐINH TUA MẪU ĐẸP

 BÔNG TAI ĐINH TUA MẪU ĐẸP

Mã: E-4757

Giá: 39.000 VND

BÔNG TAI ĐINH VÀNG NON

 BÔNG TAI ĐINH VÀNG NON

Mã: E-4710

Giá: 31.000 VND

BÔNG TAI ĐINH TRANG SỨC

 BÔNG TAI ĐINH TRANG SỨC

Mã: E 4753

Giá: 26.000 VND

BÔNG TAI CAM MẠ VÀNG

 BÔNG TAI CAM MẠ VÀNG

Mã: E 4450

Giá: 48.000 VND

BÔNG TAI ĐINH XI MẠ

BÔNG TAI ĐINH XI MẠ

Mã: E-4727

Giá: 30.000 VND

BÔNG TAI CAM CAO CẤP

 BÔNG TAI CAM CAO CẤP

Mã: E 4448

Giá: 49.000 VND

BÔNG TAI ĐINH TUA XI MẠ TPHCM

 BÔNG TAI ĐINH TUA XI MẠ TPHCM

Mã: E-4789

Giá: 47.000 VND

BÔNG TAI ĐINH CAO CẤP

 BÔNG TAI ĐINH CAO CẤP

Mã: E-4715

Giá: 30.000 VND

BÔNG TAI ĐINH CÔNG TY

BÔNG TAI ĐINH CÔNG TY

Mã: E711

Giá: 28.000 VND

BÔNG TAI ĐINH GIA CÔNG

 BÔNG TAI ĐINH GIA CÔNG

Mã: E-4716

Giá: 22.000 VND

BÔNG TAI ĐINH MẪU ĐẸP

 BÔNG TAI ĐINH MẪU ĐẸP

Mã: E 4719

Giá: 34.000 VND

BÔNG TAI CAM CÔNG TY

BÔNG TAI CAM CÔNG TY

Mã: E 4455

Giá: 67.000 VND

BÔNG TAI ĐINH TUA TRANG SỨC PHONG THỦY

BÔNG TAI ĐINH TUA TRANG SỨC PHONG THỦY

Mã: E-4797

Giá: 47.000 VND

BÔNG TAI ĐINH HÓT NHẤT

 BÔNG TAI  ĐINH HÓT NHẤT

Mã: E 4726

Giá: 20.000 VND

BÔNG TAI CAM GIA CÔNG

 BÔNG TAI CAM GIA CÔNG

Mã: E 4457

Giá: 43.000 VND

BÔNG TAI ĐINH TOP TEEN

 BÔNG TAI ĐINH TOP TEEN

Mã: E 4729

Giá: 32.000 VND

BÔNG TAI ĐINH TỐT NHẤT

 BÔNG TAI ĐINH TỐT NHẤT

Mã: E-4698

Giá: 29.000 VND

BÔNG TAI ĐINH TPHCM

 BÔNG TAI ĐINH TPHCM

Mã: E 4737

Giá: 35.000 VND

BÔNG TAI ĐINH THEO YÊU CẦU

 BÔNG TAI ĐINH THEO YÊU CẦU

Mã: E 4738

Giá: 29.000 VND

BÔNG TAI ĐINH SỈ

 BÔNG TAI ĐINH SỈ

Mã: E 4744

Giá: 36.000 VND

BÔNG TAI ĐINH GIÁ RẺ NHẤT

 BÔNG TAI ĐINH GIÁ RẺ NHẤT

Mã: E-4700

Giá: 28.000 VND

BÔNG TAI CAM MẪU ĐẸP

 BÔNG TAI CAM MẪU ĐẸP

Mã: E4459

Giá: 56.000 VND

BÔNG TAI CAM PHONG THỦY

 BÔNG TAI CAM PHONG THỦY

Mã: E 4463

Giá: 62.000 VND

BÔNG TAI ĐINH CHẤT LƯỢNG NHẤT

 BÔNG TAI ĐINH CHẤT LƯỢNG NHẤT

Mã: E 4767

Giá: 28.000 VND

BÔNG TAI CAM QUÀ TẶNG

 BÔNG TAI CAM  QUÀ TẶNG

Mã: E 4482

Giá: 60.000 VND

BÔNG TAI ĐINH ĐẦY ĐỦ MẪU

 BÔNG TAI ĐINH ĐẦY ĐỦ MẪU

Mã: E 4786

Giá: 36.000 VND

BÔNG TAI KHOEN BẤM TREO VÀNG NON

 BÔNG TAI KHOEN BẤM TREO VÀNG NON

Mã: E 4301

Giá: 25.000 VND

BÔNG TAI CAM TOP TEEN

 BÔNG TAI CAM TOP TEEN

Mã: E 4487

Giá: 62.000 VND

BÔNG TAI ĐINH BÁN NHIỀU NHẤT

 BÔNG TAI ĐINH BÁN NHIỀU NHẤT

Mã: E 4777

Giá: 22.000 VND

BÔNG TAI CAM TỐT NHẤT

 BÔNG TAI CAM TỐT NHẤT

Mã: E 4488

Giá: 61.000 VND

BÔNG TAI KHOEN BẤM TREO XI MẠ

 BÔNG TAI KHOEN BẤM TREO XI MẠ

Mã: E 4298

Giá: 26.000 VND

BÔNG TAI CAM TP.HCM

 BÔNG TAI CAM TP.HCM

Mã: E 4489

Giá: 73.000 VND

BÔNG TAI ĐINH THEO YÊU CẦU

 BÔNG TAI ĐINH THEO YÊU CẦU

Mã: E-4741

Giá: 29.000 VND

BÔNG TAI CAM XI MẠ

 BÔNG TAI CAM XI MẠ

Mã: E 4490

Giá: 65.000 VND

BÔNG TAI CAM CAO CẤP

BÔNG TAI  CAM CAO CẤP

Mã: E 4491

Giá: 43.000 VND

BÔNG TAI CAM CÔNG TY TRANG SỨC

 BÔNG TAI CAM CÔNG TY TRANG SỨC

Mã: E 4493

Giá: 47.000 VND

BÔNG TAI CAM GIA CÔNG XI MẠ

 BÔNG TAI CAM GIA CÔNG XI MẠ

Mã: E 4495

Giá: 58.000 VND

BÔNG TAI CAM MẠ VÀNG PHONG THỦY

 BÔNG TAI CAM MẠ VÀNG PHONG THỦY

Mã: E 4496

Giá: 52.000 VND

BÔNG TAI CAM NỮ TRANG MẪU ĐẸP

 BÔNG TAI CAM  NỮ TRANG MẪU ĐẸP

Mã: E 4497

Giá: 52.000 VND

BÔNG TAI CAM QUÀ TẶNG PHONG THỦY

 BÔNG TAI CAM QUÀ TẶNG PHONG THỦY

Mã: E 4498

Giá: 67.000 VND

BÔNG TAI CAM TRANG SỨC TPHCM

 BÔNG TAI CAM TRANG SỨC TPHCM

Mã: E 4499

Giá: 54.000 VND

BÔNG TAI CAM VÀNG NON GIA CÔNG

 BÔNG TAI CAM VÀNG NON GIA CÔNG

Mã: E 4510

Giá: 54.000 VND

BÔNG TAI CAM XI MẠ MẪU ĐẸP

 BÔNG TAI CAM  XI MẠ MẪU ĐẸP

Mã: E 4511

Giá: 78.000 VND

BÔNG CAM TAI CHẤT LƯỢNG

 BÔNG CAM TAI CHẤT LƯỢNG

Mã: E 4514

Giá: 33.000 VND

BÔNG TAI CAM NỮ TRANG TOP

BÔNG TAI CAM NỮ TRANG TOP

Mã: E 4515

Giá: 36.000 VND

BÔNG TAI CAM THEO YÊU CẦU

 BÔNG TAI CAM THEO YÊU CẦU

Mã: E 4517

Giá: 43.000 VND

BÔNG TAI CAM CÔNG TY SONXI

 BÔNG TAI CAM CÔNG TY SONXI

Mã: E 4516

Giá: 36.000 VND

NHẪN NAM & NỮ

NHẪN NAM NỮ CÁC LOẠI MẪU ĐẸP

NHẪN NAM NỮ CÁC LOẠI MẪU ĐẸP

Mã: N141

Giá: 100.000 VND

NHẪN NAM NỮ BÁN SỈ MẪU ĐẸP

NHẪN NAM NỮ BÁN SỈ MẪU ĐẸP

Mã: N140

Giá: 100.000 VND

NHẪN NỮ TRANG CAO CẤP CHẤT LƯỢNG NHẤT

 NHẪN NỮ TRANG CAO CẤP CHẤT LƯỢNG NHẤT

Mã: RS23-040521V

Giá: 39.000 VND

NHẪN NỮ CÔNG TY GIÁ RẺ NHẤT

NHẪN NỮ CÔNG TY GIÁ RẺ NHẤT

Mã: RS21-030521V

Giá: 44.000 VND

NHẪN NỮ HÓT NHẤT THEO YÊU CẦU

 NHẪN NỮ HÓT NHẤT THEO YÊU CẦU

Mã: N1062

Giá: 44.000 VND

NHẪN NAM CÔNG TY GIÁ RẺ NHẤT

NHẪN NAM CÔNG TY GIÁ RẺ NHẤT

Mã: N-947

Giá: 53.000 VND

NHẪN NAM GIA CÔNG MẪU ĐẸP NHẤT

 NHẪN NAM GIA CÔNG MẪU ĐẸP NHẤT

Mã: N-949

Giá: 45.000 VND

NHẪN NAM HÓT NHẤT THEO YÊU CẦU

NHẪN NAM HÓT NHẤT THEO YÊU CẦU

Mã: N-1022

Giá: 47.000 VND

NHẪN NAM MẠ VÀNG YÊU THÍCH NHẤT

 NHẪN NAM MẠ VÀNG YÊU THÍCH NHẤT

Mã: N-1113

Giá: 36.000 VND

NHẪN NỮ TRANG GIÁ RẺ NHẤT

 NHẪN NỮ TRANG GIÁ RẺ NHẤT

Mã: N1066

Giá: 52.000 VND

NHẪN NỮ PHONG THỦY MẪU ĐẸP NHẤT

NHẪN NỮ PHONG THỦY MẪU ĐẸP NHẤT

Mã: N-1078

Giá: 43.000 VND

NHẪN NỮ QUÀ TẶNG THEO YÊU CẦU

 NHẪN NỮ QUÀ TẶNG THEO YÊU CẦU

Mã: N-1068

Giá: 47.000 VND

NHẪN NỮ TOP TEEN YÊU THÍCH NHẤT

 NHẪN NỮ TOP TEEN YÊU THÍCH NHẤT

Mã: N-1070

Giá: 42.000 VND

NHẪN NỮ TỐT CHẤT LƯỢNG NHẤT

 NHẪN NỮ TỐT CHẤT LƯỢNG NHẤT

Mã: N-1072

Giá: 47.000 VND

NHẪN NAM QUÀ TẶNG THEO YÊU CẦU

NHẪN NAM QUÀ TẶNG THEO YÊU CẦU

Mã: N 755

Giá: 37.000 VND

NHẪN NỮ TPHCM GIÁ RẺ NHẤT

 NHẪN NỮ TPHCM GIÁ RẺ NHẤT

Mã: N-1069

Giá: 43.000 VND

NHẪN NAM TOP TEEN YÊU THÍCH NHẤT

 NHẪN NAM TOP TEEN YÊU THÍCH NHẤT

Mã: N 756

Giá: 35.000 VND

NHẪN NAM TỐT CHẤT LƯỢNG NHẤT

 NHẪN NAM TỐT CHẤT LƯỢNG NHẤT

Mã: N 757

Giá: 35.000 VND

NHẪN NỮ VÀNG NON THEO YÊU CẦU

 NHẪN NỮ VÀNG NON THEO YÊU CẦU

Mã: N-1075

Giá: 42.000 VND

NHẪN NAM TPHCM GIÁ RẺ NHẤT

 NHẪN NAM TPHCM GIÁ RẺ NHẤT

Mã: N 758

Giá: 37.000 VND

NHẪN NỮ XI MẠ YÊU THÍCH NHẤT

 NHẪN NỮ XI MẠ YÊU THÍCH NHẤT

Mã: N-1076

Giá: 45.000 VND

NHẪN NAM VÀNG NON THEO YEU CẦU

 NHẪN NAM VÀNG NON THEO YEU CẦU

Mã: N 760

Giá: 37.000 VND

NHẪN NAM XI MẠ YÊU THÍCH NHẤT

 NHẪN NAM XI MẠ YÊU THÍCH NHẤT

Mã: N757

Giá: 32.000 VND

NHẪN NỮ GIA CÔNG GIÁ RẺ NHẤT

 NHẪN NỮ GIA CÔNG GIÁ RẺ NHẤT

Mã: N-1081

Giá: 47.000 VND

NHẪN NAM TRANG SỨC CÔNG TY

 NHẪN NAM TRANG SỨC CÔNG TY

Mã: N 764

Giá: 34.000 VND

NHẪN NỮ HÓT MẪU ĐẸP NHẤT

 NHẪN NỮ HÓT MẪU ĐẸP NHẤT

Mã: N-1082

Giá: 54.000 VND

NHẪN NAM TPHCM MẪU ĐẸP GIÁ RẺ

NHẪN NAM TPHCM MẪU ĐẸP GIÁ RẺ

Mã: N 765

Giá: 38.000 VND

NHẪN NỮ MẠ VÀNG THEO YÊU CẦU

 NHẪN NỮ MẠ VÀNG THEO YÊU CẦU

Mã: N 1083

Giá: 54.000 VND

NHẪN NỮ TRANG CHẤT LƯỢNG NHẤT

 NHẪN NỮ TRANG CHẤT LƯỢNG NHẤT

Mã: N-1088

Giá: 45.000 VND

NHẪN NỮ PHONG THỦY GIÁ RẺ NHẤT

 NHẪN NỮ PHONG THỦY GIÁ RẺ NHẤT

Mã: N-1089

Giá: 50.000 VND

NHẪN NỮ TOP TEEN THEO YÊU CẦU

 NHẪN NỮ TOP TEEN THEO YÊU CẦU

Mã: N-1091

Giá: 34.000 VND

NHẪN NỮ TỐT YÊU THÍCH NHẤT

 NHẪN NỮ TỐT YÊU THÍCH NHẤT

Mã: N-1092

Giá: 44.000 VND

NHẪN NỮ TPHCM CHẤT LƯỢNG NHẤT

 NHẪN NỮ TPHCM CHẤT LƯỢNG NHẤT

Mã: N-1093

Giá: 44.000 VND

NHẪN NỮ TRANG SỨC GIÁ RẺ NHẤT

 NHẪN NỮ TRANG SỨC GIÁ RẺ NHẤT

Mã: N-1094

Giá: 55.000 VND

NHẪN NỮ VÀNG NON MẪU ĐẸP NHẤT

NHẪN NỮ VÀNG NON MẪU ĐẸP NHẤT

Mã: N-1095

Giá: 43.000 VND

NHẪN NỮ XI MẠ THEO YÊU CẦU

 NHẪN NỮ XI MẠ THEO YÊU CẦU

Mã: N-1096

Giá: 48.000 VND

NHẪN NỮ HÓT GIÁ RẺ NHẤT

 NHẪN NỮ HÓT GIÁ RẺ NHẤT

Mã: N-1099

Giá: 30.000 VND

NHẪN NỮ MẠ VÀNG MẪU ĐẸP NHẤT

NHẪN NỮ MẠ VÀNG MẪU ĐẸP NHẤT

Mã: N-1100

Giá: 35.000 VND

NHẪN NỮ MẪU ĐẸP THEO YÊU CẦU

NHẪN NỮ MẪU ĐẸP THEO YÊU CẦU

Mã: N-1101

Giá: 31.000 VND

NHẪN NỮ TRANG YÊU THÍCH NHẤT

NHẪN NỮ TRANG YÊU THÍCH NHẤT

Mã: N-1102

Giá: 55.000 VND

NHẪN NỮ QUÀ TẶNG GIÁ RẺ NHẤT

NHẪN NỮ QUÀ TẶNG GIÁ RẺ NHẤT

Mã: N-1104

Giá: 38.000 VND

NHẪN NỮ TOP TEEN MẪU ĐẸP NHẤT

NHẪN NỮ TOP TEEN MẪU ĐẸP NHẤT

Mã: N-1105

Giá: 47.000 VND

NHẪN NỮ TỐT NHẤT THEO YÊU CẦU

NHẪN NỮ TỐT NHẤT THEO YÊU CẦU

Mã: N-1106

Giá: 53.000 VND

NHẪN NỮ TPHCM YÊU THÍCH NHẤT

NHẪN NỮ TPHCM YÊU THÍCH NHẤT

Mã: N-1107

Giá: 38 VND

NHẪN NỮ TRANG SỨC

NHẪN NỮ TRANG SỨC

Mã: N-1116

Giá: 57.000 VND

NHẪN NỮ TRANG

NHẪN NỮ TRANG

Mã: N-1109

Giá: 43.000 VND

NHẪN NỮ VÀNG NON

NHẪN NỮ VÀNG NON

Mã: N-1110

Giá: 37.000 VND

NHẪN NỮ MẠ VÀNG

NHẪN NỮ MẠ VÀNG

Mã: N-1111

Giá: 49.000 VND

NHẪN NỮ XI MẠ

NHẪN NỮ XI MẠ

Mã: N-1112

Giá: 47.000 VND

NHẪN NỮ PHONG THỦY

NHẪN NỮ PHONG THỦY

Mã: N-1114

Giá: 43.000 VND

NHẪN NỮ CÔNG TY

NHẪN NỮ CÔNG TY

Mã: N-1115

Giá: 49.000 VND

NHẪN NỮ GIA CÔNG

NHẪN NỮ GIA CÔNG

Mã: N-1073

Giá: 49.000 VND

NHẪN NỮ MẪU ĐẸP

NHẪN NỮ MẪU ĐẸP

Mã: N-1077

Giá: 32.000 VND

NHẪN NỮ GIÁ RẺ

NHẪN NỮ GIÁ RẺ

Mã: N-1108

Giá: 45.000 VND

NHẪN NỮ TPHCM

NHẪN NỮ TPHCM

Mã: N1065

Giá: 31.000 VND

VÒNG TAY & LẮC TAY

LẮC TAY CÁC LOẠI MẪU ĐẸP

LẮC TAY CÁC LOẠI MẪU ĐẸP

Mã: L77

Giá: 100.000 VND

VÒNG TAY CÁC LOẠI MẪU ĐẸP

VÒNG TAY CÁC LOẠI MẪU ĐẸP

Mã: V97

Giá: 140.000 VND

LẮC TAY BÁN SỈ MẪU ĐẸP

LẮC TAY BÁN SỈ MẪU ĐẸP

Mã: L70

Giá: 110.000 VND

VÒNG TAY BÁN SỈ MẪU ĐẸP

VÒNG TAY BÁN SỈ MẪU ĐẸP

Mã: V85

Giá: 120.000 VND

VÒNG TAY TRANG SỨC

 VÒNG TAY TRANG SỨC

Mã: ML 638

Giá: 84.000 VND

LẮC TAY GIA CÔNG MẪU ĐẸP

 LẮC TAY GIA CÔNG MẪU ĐẸP

Mã: ML 787

Giá: 107.000 VND

VÒNG TAY NỮ TRANG

 VÒNG TAY NỮ TRANG

Mã: ML 639

Giá: 83.000 VND

LẮC TAY LÀM QUÀ MẪU ĐẸP

 LẮC TAY LÀM QUÀ MẪU ĐẸP

Mã: ML 788

Giá: 100.000 VND

VÒNG TAY VÀNG NON

VÒNG TAY VÀNG NON

Mã: ML 681

Giá: 80.000 VND

LẮC TAY PHONG THỦY MẪU ĐẸP

LẮC TAY PHONG THỦY MẪU ĐẸP

Mã: ML 800

Giá: 75.000 VND

VÒNG TAY MẠ VÀNG

VÒNG TAY MẠ VÀNG

Mã: ML 682

Giá: 80.000 VND

LẮC TAY TPHCM MẪU ĐẸP

LẮC TAY TPHCM MẪU ĐẸP

Mã: ML 801

Giá: 90.000 VND

VÒNG TAY XI MẠ

VÒNG TAY XI MẠ

Mã: ML 683

Giá: 83.000 VND

LẮC TAY TOP TEEN MẪU ĐẸP

LẮC TAY TOP TEEN MẪU ĐẸP

Mã: ML 802

Giá: 143.000 VND

VÒNG TAY CÔNG TY

VÒNG TAY CÔNG TY

Mã: ML 699

Giá: 73.000 VND

LẮC TAY XI MẠ MẪU ĐẸP

LẮC TAY XI MẠ MẪU ĐẸP

Mã: ML 808

Giá: 99.000 VND

GIA CÔNG VÒNG TAY

GIA CÔNG VÒNG TAY

Mã: ML 700

Giá: 74.000 VND

VÒNG TAY PHONG THỦY

VÒNG TAY PHONG THỦY

Mã: ML 715

Giá: 126.000 VND

VÒNG TAY TPHCM

VÒNG TAY TPHCM

Mã: ML 716

Giá: 77.000 VND

VÒNG TAY TOP TEEN

VÒNG TAY TOP TEEN

Mã: ML721

Giá: 94.000 VND

VÒNG TAY TRANG SỨC ĐẸP

VÒNG TAY TRANG SỨC ĐẸP

Mã: ML729

Giá: 90.000 VND

VÒNG TAY NỮ TRANG ĐẸP

VÒNG TAY NỮ TRANG ĐẸP

Mã: ML 738

Giá: 77.000 VND

VÒNG TAY VÀNG NON ĐẸP

VÒNG TAY VÀNG NON ĐẸP

Mã: M 737

Giá: 52.000 VND

VÒNG TAY MẠ VÀNG ĐẸP

VÒNG TAY MẠ VÀNG ĐẸP

Mã: ML 731

Giá: 64.000 VND

VÒNG TAY XI MẠ ĐẸP

VÒNG TAY XI MẠ ĐẸP

Mã: ML 730

Giá: 87.000 VND

VÒNG TAY LÀM QUÀ ĐẸP

VÒNG TAY LÀM QUÀ ĐẸP

Mã: ML 739

Giá: 52.000 VND

VÒNG TAY GIA CÔNG MẪU ĐẸP

VÒNG TAY GIA CÔNG MẪU ĐẸP

Mã: ML-752

Giá: 88.000 VND

VÒNG TAY PHONG THỦY MẪU ĐẸP

VÒNG TAY PHONG THỦY MẪU ĐẸP

Mã: ML740

Giá: 63.000 VND

VÒNG TAY TPHCM MẪU ĐẸP

VÒNG TAY TPHCM MẪU ĐẸP

Mã: ML744

Giá: 70.000 VND

VÒNG TAY TOP TEEN MẪU ĐẸP

VÒNG TAY TOP TEEN MẪU ĐẸP

Mã: ML745

Giá: 107.000 VND

VÒNG TAY TRANG SỨC CÔNG TY

VÒNG TAY TRANG SỨC CÔNG TY

Mã: ML769

Giá: 145.000 VND

VÒNG TAY NỮ TRANG CÔNG TY

VÒNG TAY NỮ TRANG CÔNG TY

Mã: ML-762

Giá: 54.000 VND

VÒNG TAY VÀNG NON CÔNG TY

VÒNG TAY VÀNG NON CÔNG TY

Mã: ML743

Giá: 59.000 VND

VÒNG TAY MẠ VÀNG CÔNG TY

VÒNG TAY MẠ VÀNG CÔNG TY

Mã: ML 763

Giá: 54.000 VND

VÒNG TAY XI MẠ CÔNG TY

VÒNG TAY XI MẠ CÔNG TY

Mã: ML765

Giá: 117.000 VND

VÒNG TAY GIA CÔNG CÔNG TY

VÒNG TAY GIA CÔNG CÔNG TY

Mã: ML771

Giá: 127.000 VND

VÒNG TAY LÀM QUÀ CÔNG TY

VÒNG TAY LÀM QUÀ CÔNG TY

Mã: E-774

Giá: 123.000 VND

VÒNG TAY PHONG THỦY CÔNG TY

VÒNG TAY PHONG THỦY CÔNG TY

Mã: E-776

Giá: 124.000 VND

VÒNG TAY TOP TEEN CÔNG TY

VÒNG TAY TOP TEEN CÔNG TY

Mã: ML745

Giá: 107.000 VND

VÒNG TAY TRANG SỨC MẪU ĐẸP

VÒNG TAY TRANG SỨC MẪU ĐẸP

Mã: ML-744

Giá: 70.000 VND

VÒNG TAY TRANG SỨC GIÁ RẺ

VÒNG TAY TRANG SỨC GIÁ RẺ

Mã: ML-747

Giá: 101.000 VND

VÒNG TAY TRANG SỨC CHẤT LƯỢNG

VÒNG TAY TRANG SỨC CHẤT LƯỢNG

Mã: ML751

Giá: 137.000 VND

VÒNG TAY ĐẸP & THỜI TRANG

VÒNG TAY ĐẸP & THỜI TRANG

Mã: ML772

Giá: 106.000 VND

VÒNG XIMEN

VÒNG XIMEN CÁC LOẠI MẪU ĐẸP

VÒNG XIMEN CÁC LOẠI MẪU ĐẸP

Mã: X020921

Giá: 135.000 VND

VÒNG XIMEN BÁN SỈ MẪU ĐẸP

VÒNG XIMEN BÁN SỈ MẪU ĐẸP

Mã: X010921

Giá: 125.000 VND

VÒNG XI MEN BỘ MẠ VÀNG MẪU ĐẸP

 VÒNG XI MEN BỘ MẠ VÀNG MẪU ĐẸP

Mã: X-010921

Giá: 125.000 VND

VÒNG XIMEN BỘ TRANG SỨC MẪU ĐẸP

 VÒNG XIMEN BỘ TRANG SỨC MẪU ĐẸP

Mã: X-020921

Giá: 135.000 VND

VÒNG XIMEN BỘ NỮ TRANG MẪU ĐẸP

VÒNG XIMEN BỘ NỮ TRANG MẪU ĐẸP

Mã: X-030921

Giá: 125.000 VND

VÒNG XIMEN BỘ TPHCM MẪU ĐẸP

VÒNG XIMEN BỘ TPHCM MẪU ĐẸP

Mã: X-040921

Giá: Liên hệ

VÒNG XIMEN BỘ GIA CÔNG MẪU ĐẸP

VÒNG XIMEN BỘ GIA CÔNG MẪU ĐẸP

Mã: X-050921

Giá: 125.000 VND

VÒNG XIMEN BỘ PHONG THỦY MẪU ĐẸP

VÒNG XIMEN BỘ PHONG THỦY MẪU ĐẸP

Mã: X-060921

Giá: 125.000 VND

VÒNG XIMEN BỘ LÀM QUÀ MẪU ĐẸP

VÒNG XIMEN BỘ LÀM QUÀ MẪU ĐẸP

Mã: X-070921

Giá: 122.000 VND

VÒNG XIMEN BỘ VÀNG NON MẪU ĐẸP

VÒNG XIMEN BỘ VÀNG NON MẪU ĐẸP

Mã: X-080921

Giá: 125.000 VND

VÒNG XIMEN BỘ XI MẠ MẪU ĐẸP

VÒNG XIMEN BỘ XI MẠ MẪU ĐẸP

Mã: X-090921

Giá: 125.000 VND

VÒNG TAY BẢN LỚN

VÒNG TAY BẢN LỚN CÁC LOẠI MẪU ĐẸP

VÒNG TAY BẢN LỚN CÁC LOẠI MẪU ĐẸP

Mã: VB110921

Giá: 230.000 VND

VÒNG TAY BẢN LỚN BÁN SỈ MẪU ĐẸP

VÒNG TAY BẢN LỚN BÁN SỈ MẪU ĐẸP

Mã: ML177

Giá: 300.000 VND

VÒNG TAY BẢN LỚN TRANG SỨC MẪU ĐẸP

 VÒNG TAY BẢN LỚN TRANG SỨC MẪU ĐẸP

Mã: VB-010921

Giá: 135.000 VND

VÒNG TAY BẢN LỚN NỮ TRANG MẪU ĐẸP

VÒNG TAY BẢN LỚN NỮ TRANG MẪU ĐẸP

Mã: VB-020921

Giá: 155.000 VND

VÒNG TAY BẢN LỚN VÀNG NON MẪU ĐẸP

 VÒNG TAY BẢN LỚN VÀNG NON MẪU ĐẸP

Mã: VB-070921

Giá: 255.000 VND

VÒNG TAY BẢN LỚN MẠ VÀNG MẪU ĐẸP

 VÒNG TAY BẢN LỚN MẠ VÀNG MẪU ĐẸP

Mã: VB-030921

Giá: 185.000 VND

VÒNG TAY BẢN LỚN XI MẠ MẪU ĐẸP

 VÒNG TAY BẢN LỚN XI MẠ MẪU ĐẸP

Mã: VB-040921

Giá: 225.000 VND

VÒNG TAY BẢN LỚN GIA CÔNG MẪU ĐẸP

VÒNG TAY BẢN LỚN GIA CÔNG MẪU ĐẸP

Mã: VB-050921

Giá: 245.000 VND

VÒNG TAY BẢN LỚN LÀM QUÀ MẪU ĐẸP

VÒNG TAY BẢN LỚN LÀM QUÀ MẪU ĐẸP

Mã: N 563

Giá: 175.000 VND

VÒNG TAY BẢN LỚN PHONG THỦY MẪU ĐẸP

VÒNG TAY BẢN LỚN PHONG THỦY MẪU ĐẸP

Mã: VB-060921

Giá: 250.000 VND

VÒNG TAY BẢN LỚN TPHCM MẪU ĐẸP

VÒNG TAY BẢN LỚN TPHCM MẪU ĐẸP

Mã: VB-070921

Giá: 270.000 VND

VÒNG TAY BẢN LỚN TOP TEEN MẪU ĐẸP

VÒNG TAY BẢN LỚN TOP TEEN MẪU ĐẸP

Mã: VB-080921

Giá: 270.000 VND

VÒNG TAY BẢN LỚN XI MẠ GIÁ RẺ

VÒNG TAY BẢN LỚN XI MẠ GIÁ RẺ

Mã: Ml-479

Giá: 185.000 VND

VÒNG TAY BẢN LỚN TPHCM GIÁ RẺ

VÒNG TAY BẢN LỚN TPHCM GIÁ RẺ

Mã: VB-100921

Giá: 220.000 VND

VÒNG TAY BẢN LỚN PHONG THỦY GIÁ RẺ

VÒNG TAY BẢN LỚN PHONG THỦY GIÁ RẺ

Mã: V B-110921

Giá: 230.000 VND

BỘ TRANG SỨC & MẶT DÂY

MẶT DÂY CHUYỀN NỮ TRANG MẪU ĐẸP

MẶT DÂY CHUYỀN NỮ TRANG MẪU ĐẸP

Mã: M-1333

Giá: 38.000 VND

MẶT DÂY CHUYỀN MẠ VÀNG MẪU ĐẸP

MẶT DÂY CHUYỀN MẠ VÀNG MẪU ĐẸP

Mã: E-1278

Giá: 47.000 VND

MẶT DÂY CHUYỀN XI MẠ MẪU ĐẸP

MẶT DÂY CHUYỀN XI MẠ MẪU ĐẸP

Mã: M-1279

Giá: 50.000 VND

MẶT DÂY CHUYỀN GIA CÔNG MẪU ĐẸP

MẶT DÂY CHUYỀN GIA CÔNG MẪU ĐẸP

Mã: M-1277

Giá: 47.000 VND

MẶT DÂY CHUYỀN LÀM QUÀ MẪU ĐẸP

MẶT DÂY CHUYỀN LÀM QUÀ MẪU ĐẸP

Mã: M 1282

Giá: 22.000 VND

MẶT DÂY CHUYỀN TPHCM MẪU ĐẸP

MẶT DÂY CHUYỀN TPHCM MẪU ĐẸP

Mã: M 1285

Giá: 50.000 VND

MẶT DÂY CHUYỀN TOP TEEN MẪU ĐẸP

MẶT DÂY CHUYỀN TOP TEEN MẪU ĐẸP

Mã: M 1286

Giá: 49.000 VND

MẶT DÂY CHUYỀN TRANG SỨC GIÁ RẺ

MẶT DÂY CHUYỀN TRANG SỨC GIÁ RẺ

Mã: E3720

Giá: 24.000 VND

MẶT DÂY CHUYỀN NỮ TRANG GIÁ RẺ

MẶT DÂY CHUYỀN NỮ TRANG GIÁ RẺ

Mã: M 1291

Giá: 26.000 VND

MẶT DÂY CHUYỀN VÀNG NON GIÁ RẺ

MẶT DÂY CHUYỀN VÀNG NON GIÁ RẺ

Mã: M 1312

Giá: 32.000 VND

MẶT DÂY CHUYỀN MẠ VÀNG GIÁ RẺ

MẶT DÂY CHUYỀN MẠ VÀNG GIÁ RẺ

Mã: M 1296

Giá: 32.000 VND

MẶT DÂY CHUYỀN XI MẠ GIÁ RẺ

MẶT DÂY CHUYỀN XI MẠ GIÁ RẺ

Mã: M 1292

Giá: 45.000 VND

MẶT DÂY CHUYỀN GIA CÔNG GIÁ RẺ

MẶT DÂY CHUYỀN GIA CÔNG GIÁ RẺ

Mã: M 1297

Giá: 49.000 VND

MẶT DÂY CHUYỀN LÀM QUÀ GIÁ RẺ

MẶT DÂY CHUYỀN LÀM QUÀ GIÁ RẺ

Mã: M 1299

Giá: 40.000 VND

MẶT DÂY CHUYỀN PHONG THỦY GIÁ RẺ

MẶT DÂY CHUYỀN PHONG THỦY GIÁ RẺ

Mã: M 1280

Giá: 58.000 VND

MẶT DÂY CHUYỀN TPHCM GIÁ RẺ

MẶT DÂY CHUYỀN TPHCM GIÁ RẺ

Mã: M 1302

Giá: 23.000 VND

MẶT DÂY CHUYỀN TOP TEEN GIÁ RẺ

MẶT DÂY CHUYỀN TOP TEEN GIÁ RẺ

Mã: M 1301

Giá: 52.000 VND

MẶT DÂY CHUYỀN XI MẠ CHẤT LƯỢNG

MẶT DÂY CHUYỀN XI MẠ CHẤT LƯỢNG

Mã: M 1305

Giá: 23.000 VND

MẶT DÂY CHUYỀN TPHCM CHẤT LƯỢNG

MẶT DÂY CHUYỀN TPHCM CHẤT LƯỢNG

Mã: M 1314

Giá: 29.000 VND

MẶT DÂY CHUYỀN TOP TEEN CHẤT LƯỢNG

MẶT DÂY CHUYỀN TOP TEEN CHẤT LƯỢNG

Mã: M 1317

Giá: 25.000 VND

MẶT DÂY CHUYỀN TPHCM THEO YÊU CẦU

MẶT DÂY CHUYỀN TPHCM THEO YÊU CẦU

Mã: M 1323

Giá: 47.000 VND

Về chúng tôi
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG SỨC KIM HOÀN SONXI® chuyên cơ khí chế tạo máy thiết bị xi mạ và Sản phẩm & Gia công Kim hoàn.
Zalo